กรมชลประทาน (สามเสน)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมชลประทาน (สามเสน)308,974.91522,245.00-69.0 %0.017,429.865,675.2567.4 %5.0
กรมชลประทานปากเกร็ด215,875.09274,286.00-27.1 %0.081,474.7719,531.8076.0 %5.0
รวม 524,850 796,531 -51.76 % 98,905 25,207 74.51 %