กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์81,678.0834,324.0058.0 %5.05,395.32850.1684.2 %5.0
รวม 81,678 34,324 57.98 % 5,395 850 84.24 %