กรมประมง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประมง352,461.59344,050.002.4 %1.016,335.524,707.1671.2 %5.0
รวม 352,462 344,050 2.39 % 16,336 4,707 71.18 %