กรมพัฒนาที่ดิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาที่ดิน221,175.72188,325.0014.9 %5.09,835.1832,449.25-229.9 %0.0
รวม 221,176 188,325 14.85 % 9,835 32,449 -229.93 %