กรมพัฒนาที่ดิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาที่ดิน204,267.53188,325.007.8 %3.59,835.182,840.9771.1 %5.0
รวม 204,268 188,325 7.80 % 9,835 2,841 71.11 %