กรมวิชาการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิชาการเกษตร405,337.910.000.0 %0.514,994.18983.7193.4 %5.0
รวม 0 0 0.00 % 14,994 984 93.44 %