กรมวิชาการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิชาการเกษตร405,337.9153,887.0086.7 %5.014,994.18983.7193.4 %5.0
รวม 405,338 53,887 86.71 % 14,994 984 93.44 %