กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร137,477.8660,000.0056.4 %5.05,057.641,823.5763.9 %5.0
รวม 137,478 60,000 56.36 % 5,058 1,824 63.94 %