กรมส่งเสริมการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการเกษตร0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร2,000.422,327.00-16.3 %0.0401.140.9599.8 %5.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 11,615.20622.0061.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 30.000.000.0 %0.000.000.0 %
รวม 3,616 2,949 0.00 % 401 1 0.00 %