กรมส่งเสริมการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการเกษตร675,675.63172,377.0074.5 %5.042,443.192,141.2395.0 %5.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร2,000.422,327.00-16.3 %0.0401.140.9599.8 %5.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 11,615.20622.0061.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 30.00477.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 679,291 175,326 0.00 % 42,844 2,142 0.00 %