กรมส่งเสริมการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการเกษตร675,675.63172,377.0074.5 %5.042,443.192,141.2395.0 %5.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร2,000.422,327.00-16.3 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 11,615.20622.0061.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 3867.34477.0045.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
รวม 680,159 175,803 74.15 % 42,443 2,141 94.96 %