กรมกิจการผู้สูงอายุ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการผู้สูงอายุ119,735.1228,199.4076.4 %5.04,935.70662.8986.6 %5.0
ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี22,256.129,000.0059.6 %5.02,095.0218.0099.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สุงอายุบ้านบุรีรัมย์20,580.277,359.0064.2 %5.02,477.53372.8385.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง27,407.268,252.0069.9 %5.02,787.52395.8785.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค49,250.9527,644.0043.9 %5.01,633.75376.6776.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น19,428.351,921.5090.1 %5.02,508.38175.6093.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม39,752.826,696.0083.2 %5.02,408.18558.7876.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี48,295.039,800.0079.7 %5.01,819.93525.6071.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา15,485.015,644.9963.5 %5.03,003.96850.2571.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา14,956.899,114.4339.1 %5.01,690.40361.0078.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)69,898.977,628.0089.1 %5.04,092.48296.5692.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี31,602.0717,231.9745.5 %5.02,319.23645.9572.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต82,897.028,389.0089.9 %5.01,841.21590.8267.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ 68,752.7917,121.0075.1 %5.04,091.98527.6387.1 %5.0
รวม 630,299 164,001 73.98 % 37,705 6,358 83.14 %