กรมกิจการเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน121,685.5266,163.0045.6 %5.05,983.131,324.1377.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร2,490.527,814.00-213.7 %0.0918.250.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่1,793.370.000.0 %0.01,532.60260.7683.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์1,655.483,319.20-100.5 %0.01,817.07381.6079.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร0.002,080.000.0 %0.00.00493.760.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 1,409.464,923.50-249.3 %0.02,264.58518.2177.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี889.381,526.00-71.6 %0.01,719.39358.7679.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา0.002,564.000.0 %0.00.00379.910.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี1,440.343,633.84-152.3 %0.01,850.66562.3069.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท1,415.62895.8036.7 %5.01,098.52462.4957.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย0.001,662.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่3,358.182,286.0031.9 %5.03,164.00556.0382.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง1,195.651,543.00-29.1 %0.01,532.26433.2071.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด788.381,578.00-100.2 %0.01,159.24194.0083.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก1,343.822,170.00-61.5 %0.02,760.02397.0685.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม1,121.081,491.00-33.0 %0.01,046.18290.6772.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม914.063,166.50-246.4 %0.01,613.22193.5888.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี0.001,513.000.0 %0.00.00429.800.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส0.003,816.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน1,414.8510.9099.2 %5.02,324.66591.8374.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ1,169.892,357.00-101.5 %0.01,434.42516.7964.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี0.002,796.000.0 %0.00.00412.350.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี869.901,652.00-89.9 %0.01,506.05465.2569.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี0.002,787.700.0 %0.00.00615.560.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา983.96800.0918.7 %5.01,288.82746.0842.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา0.002,563.800.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา1,323.092,364.00-78.7 %0.01,985.670.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง0.003,247.500.0 %0.00.00200.080.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร968.340.000.0 %0.01,473.120.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก1,143.112,130.50-86.4 %0.02,252.23462.6579.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์989.222,265.90-129.1 %0.02,429.76367.3984.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่1,118.022,049.60-83.3 %0.01,761.88415.3276.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม867.171,831.50-111.2 %0.01,580.48186.3188.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร0.006,066.000.0 %0.00.00426.700.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน0.00882.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร1,256.881,879.00-49.5 %0.01,416.35296.6579.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา0.001,110.410.0 %0.00.00262.200.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด1,297.002,298.00-77.2 %0.02,082.22264.1387.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง888.560.000.0 %0.01,258.69444.5564.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี0.000.000.0 %0.00.00266.980.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี1,232.722,827.20-129.3 %0.01,717.71394.3077.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง1,544.702,570.00-66.4 %0.02,426.96425.2082.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน1,568.133,240.00-106.6 %0.01,492.29312.5079.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย0.001,970.500.0 %0.00.00400.280.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ0.001,261.500.0 %0.00.00474.750.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร0.001,776.330.0 %0.00.00520.920.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา1,181.720.000.0 %0.01,893.820.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล0.000.000.0 %0.00.00409.400.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ1,835.664,223.00-130.1 %0.0834.63291.6865.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม967.160.000.0 %0.0471.760.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร15,632.126,853.0056.2 %5.0858.09471.2145.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว1,198.751,757.70-46.6 %0.01,840.970.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี1,856.902,866.00-54.3 %0.01,321.96472.1564.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี1,043.131,799.10-72.5 %0.0648.46191.3670.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย1,406.293,283.07-133.5 %0.01,768.8116,468.61-831.1 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี1,419.37659.5053.5 %5.01,607.52562.4565.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี1,546.373,780.70-144.5 %0.02,466.64535.2278.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์1,112.031,216.00-9.3 %0.01,949.76242.9687.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย1,526.303,182.40-108.5 %0.0614.08280.2554.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู796.550.000.0 %0.01,351.130.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง1,126.461,886.10-67.4 %0.0818.38379.1453.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ1,015.742,257.50-122.3 %0.01,231.79279.1877.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี0.003,191.300.0 %0.00.00328.730.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์695.313,899.30-460.8 %0.01,973.781,204.2539.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี0.002,620.800.0 %0.00.00421.960.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี2,038.841,540.0024.5 %5.02,730.97986.0363.9 %5.0
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ4,405.0010,944.70-148.5 %0.02,099.40368.2582.5 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,765.564,394.00-16.7 %0.02,771.43488.8582.4 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง11,479.5815,411.00-34.2 %0.01,513.80784.1348.2 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี2,422.040.000.0 %0.01,868.410.000.0 %0.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง2,450.058,646.00-252.9 %0.02,454.63506.3279.4 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,834.116,512.00-69.8 %0.02,488.34329.1986.8 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดหนองคาย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด5,218.229,465.00-81.4 %0.0737.33404.8045.1 %5.0
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร3,667.698,980.40-144.9 %0.01,217.78459.8562.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดปัตตานี6,416.207,021.55-9.4 %0.01,090.260.000.0 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส4,847.475,884.86-21.4 %0.01,545.988,727.50-464.5 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่6,870.788,484.71-23.5 %0.03,245.46479.2085.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด11,586.5910,142.0012.5 %5.0856.06834.422.5 %1.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา5,444.994,986.008.4 %4.03,159.30666.1078.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช11,358.6312,587.18-10.8 %0.02,380.54896.5062.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย5,796.879,354.42-61.4 %0.01,302.38882.6032.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา3,607.795,351.80-48.3 %0.01,532.96500.2567.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง9,830.3914,760.20-50.1 %0.02,484.29459.7581.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ5,239.068,967.00-71.2 %0.0959.90244.0674.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์0.0015,323.100.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา12,528.4117,478.30-39.5 %0.02,161.50713.7967.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี13,407.8826,770.00-99.7 %0.01,153.72178.8884.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จังหวัดสระบุรี8,793.959,219.00-4.8 %0.01,691.201,025.0039.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี12,625.5513,284.64-5.2 %0.02,605.88545.3479.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต16,897.1434,159.72-102.2 %0.01,544.90898.0541.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด18,184.1618,058.000.7 %0.51,110.15270.1675.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท19,173.0444,706.00-133.2 %0.01,126.030.000.0 %0.0
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช11,424.4621,239.04-85.9 %0.01,361.11526.0761.3 %5.0
สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 408,793 504,796 0.00 % 113,716 55,375 0.00 %