กรมกิจการเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน121,685.5266,163.0045.6 %5.05,983.131,324.1377.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร2,490.527,814.00-213.7 %0.0918.25343.0462.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่1,793.371,530.0014.7 %5.01,532.60260.7683.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี1,006.753,043.00-202.3 %0.02,999.47576.6580.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์1,655.483,319.20-100.5 %0.01,817.07381.6079.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร1,422.122,080.00-46.3 %0.02,014.01493.7675.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 1,409.464,923.50-249.3 %0.02,264.58518.2177.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี889.381,526.00-71.6 %0.01,719.39358.7679.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา951.942,564.00-169.3 %0.01,588.16379.9176.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี1,440.343,633.84-152.3 %0.01,850.66562.3069.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท1,415.621,855.50-31.1 %0.01,098.52462.4957.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ1,532.163,184.80-107.9 %0.02,440.77430.6882.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร1,334.091,088.0018.4 %5.01,693.00312.7581.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย1,626.331,662.00-2.2 %0.02,534.84834.7067.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่3,358.182,286.0031.9 %5.03,164.00556.0382.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง1,195.651,543.00-29.1 %0.01,532.26433.2071.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด788.381,578.00-100.2 %0.01,159.24194.0083.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก1,343.822,170.00-61.5 %0.02,760.02397.0685.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก1,131.431,161.00-2.6 %0.01,047.95351.4866.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม1,121.081,491.00-33.0 %0.01,046.18290.6772.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม969.213,166.50-226.7 %0.01,615.87193.5888.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา1,598.112,659.00-66.4 %0.03,100.41399.9587.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช1,046.962,550.00-143.6 %0.02,159.93514.9176.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์1,586.623,757.00-136.8 %0.02,150.91492.9777.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี1,282.192,083.00-62.5 %0.0665.43223.5966.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส1,267.543,816.00-201.1 %0.01,468.21373.0574.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน1,414.8510.9099.2 %5.02,324.66591.8374.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ1,169.892,357.00-101.5 %0.01,434.42516.7964.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์1,225.311,366.50-11.5 %0.02,204.88270.7587.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี1,806.702,796.00-54.8 %0.01,177.73412.3565.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบ1,276.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี1,091.961,652.00-51.3 %0.01,506.05465.5069.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี1,251.942,787.70-122.7 %0.0978.76615.5637.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา983.96800.0918.7 %5.01,288.82746.0842.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา917.762,563.80-179.4 %0.01,759.64478.0372.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา1,323.092,364.00-78.7 %0.01,985.67436.4578.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุงไม่ครบ3,247.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ200.08ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร968.343,339.00-244.8 %0.01,473.12290.1780.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก1,083.672,130.50-96.6 %0.02,249.58462.6579.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี1,019.893,792.50-271.9 %0.01,709.16264.4884.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์1,486.052,265.90-52.5 %0.02,436.16367.3984.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่1,118.022,049.60-83.3 %0.01,761.88415.3276.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต1,684.743,712.00-120.3 %0.0553.44391.3229.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม867.171,831.50-111.2 %0.01,580.48186.3188.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร854.326,066.00-610.0 %0.01,434.82426.7070.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,298.28882.0032.1 %5.02,431.65732.1369.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร1,256.881,879.00-49.5 %0.01,416.35296.6579.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา1,235.651,110.4110.1 %5.01,472.85262.2082.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด1,297.002,298.00-77.2 %0.02,082.22264.1387.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง888.566.0899.3 %5.01,258.69444.5564.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยองไม่ครบ2,756.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ505.21ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรีไม่ครบ4,945.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ217.91ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี1,232.722,827.20-129.3 %0.01,717.71394.3077.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง1,544.702,570.00-66.4 %0.02,426.96425.2082.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน1,568.133,240.00-106.6 %0.01,492.29312.5079.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย723.981,970.50-172.2 %0.02,304.14400.2882.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ1,039.651,261.50-21.3 %0.02,037.51474.7576.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร1,172.191,776.33-51.5 %0.02,122.01520.9275.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา1,126.384,012.50-256.2 %0.01,891.17334.0282.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล2,409.453,280.50-36.2 %0.01,119.79409.4063.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ1,835.664,223.00-130.1 %0.0834.63291.6865.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม967.16663.0031.4 %5.0471.76361.6623.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร15,632.126,853.0056.2 %5.0858.09471.2145.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว1,256.831,757.70-39.9 %0.01,843.62958.6448.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี1,856.902,866.00-54.3 %0.01,321.96472.1564.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี1,043.131,799.10-72.5 %0.0648.46191.3670.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย1,406.293,283.07-133.5 %0.01,768.81566.9567.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี1,419.37659.5053.5 %5.01,607.52562.4565.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี1,546.373,780.70-144.5 %0.02,466.64535.2278.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์1,112.031,216.00-9.3 %0.01,949.76242.9687.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย1,526.303,182.40-108.5 %0.0614.08280.2554.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู796.55135.7583.0 %5.01,351.13412.0869.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง1,126.461,886.10-67.4 %0.0818.38379.1453.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ1,015.742,257.50-122.3 %0.01,231.79279.1877.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีไม่ครบ3,191.30ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ328.73ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์695.313,899.30-460.8 %0.01,973.781,204.2539.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี1,044.592,620.80-150.9 %0.01,864.55421.9677.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี2,038.841,540.0024.5 %5.02,730.97986.0363.9 %5.0
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ4,437.4810,944.70-146.6 %0.02,099.83368.2582.5 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,765.564,394.00-16.7 %0.02,771.43488.8582.4 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง11,479.5815,411.00-34.2 %0.01,513.80784.1348.2 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี2,422.046,047.00-149.7 %0.01,868.41463.4575.2 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง2,450.058,646.00-252.9 %0.02,454.63506.3279.4 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,834.116,512.00-69.8 %0.02,488.34329.1986.8 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดหนองคาย2,265.864,965.00-119.1 %0.01,241.69255.8179.4 %5.0
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด5,218.229,465.00-81.4 %0.0737.33404.8045.1 %5.0
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร3,667.698,980.40-144.9 %0.01,217.78459.8562.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดปัตตานี6,325.587,021.55-11.0 %0.01,088.98463.4657.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส4,847.475,884.86-21.4 %0.01,545.98275.6382.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่6,870.788,484.71-23.5 %0.03,245.46479.2085.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุงไม่ครบ16,806.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ657.80ประเมินไม่ได้0.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด11,586.5910,142.0012.5 %5.0856.06834.422.5 %1.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา4,705.524,986.00-6.0 %0.03,149.49629.3780.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช11,358.6312,587.18-10.8 %0.02,380.54896.5062.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย5,796.879,354.42-61.4 %0.01,302.38882.6032.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา3,607.795,351.80-48.3 %0.01,532.96500.2567.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง9,830.3914,760.20-50.1 %0.02,484.29459.7581.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ5,239.068,967.00-71.2 %0.0959.90244.0674.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์8,912.2815,323.10-71.9 %0.03,342.15540.1583.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา12,528.4117,478.30-39.5 %0.02,161.50713.7967.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี13,407.8826,770.00-99.7 %0.01,153.72178.8884.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จังหวัดสระบุรี8,793.959,219.00-4.8 %0.01,691.201,025.0039.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี12,625.5513,284.64-5.2 %0.02,605.88545.3479.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต16,897.1434,159.72-102.2 %0.01,544.90898.0541.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด18,184.1618,058.000.7 %0.51,110.15270.1675.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท19,173.0444,706.00-133.2 %0.01,126.03521.8653.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช11,424.4621,239.04-85.9 %0.01,361.11526.0761.3 %5.0
สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี1,954.4110,060.37-414.8 %0.0632.04580.628.1 %4.0
รวม 464,334 617,472 -32.98 % 179,981 48,412 73.10 %