กรมส่งเสริมสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมสหกรณ์120,447.1794,059.0021.9 %5.06,317.681,478.0976.6 %5.0
รวม 120,447 94,059 21.91 % 6,318 1,478 76.60 %