สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 152,449.41123,355.0019.1 %5.06,949.277,536.86-8.5 %0.0
รวม 152,449 123,355 19.08 % 6,949 7,537 -8.46 %