สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 152,119.22123,355.0018.9 %5.06,949.277,544.61-8.6 %0.0
รวม 152,119 123,355 18.91 % 6,949 7,545 -8.57 %