สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม154,887.13141,311.008.8 %4.05,783.021,040.1182.0 %5.0
รวม 154,887 141,311 8.77 % 5,783 1,040 82.01 %