กรมเจ้าท่า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจ้าท่า120,338.9280,000.0033.5 %5.07,302.583,403.5053.4 %5.0
รวม 120,339 80,000 33.52 % 7,303 3,404 53.39 %