กรมการขนส่งทางบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการขนส่งทางบก 621,614.94438,024.0029.5 %5.010,429.258,140.4921.9 %5.0
รวม 621,615 438,024 29.53 % 10,429 8,140 21.95 %