กรมท่าอากาศยาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมท่าอากาศยาน97,930.07146,778.00-49.9 %0.05,851.81827.9485.9 %5.0
รวม 97,930 146,778 -49.88 % 5,852 828 85.85 %