กรมทางหลวง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวง503,212.59522,023.00-3.7 %0.016,254.2317,084.40-5.1 %0.0
สำนักทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)14,853.8424,769.00-66.8 %0.04,310.473,390.5521.3 %5.0
รวม 518,066 546,792 -5.54 % 20,565 20,475 0.44 %