กรมทางหลวงชนบท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวงชนบท277,590.66246,532.0011.2 %5.09,069.154,441.2851.0 %5.0
รวม 277,591 246,532 11.19 % 9,069 4,441 51.03 %