กรมทางหลวงชนบท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวงชนบท252,902.69246,532.002.5 %1.09,069.154,441.2851.0 %5.0
รวม 252,903 246,532 2.52 % 9,069 4,441 51.03 %