กรมประชาสัมพันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประชาสัมพันธ์355,879.16275,077.0022.7 %5.06,345.82964.7084.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย280,848.69280,000.000.3 %0.51,206.50204.4383.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา9,908.982,209.0077.7 %5.032.9721.8533.7 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย312,327.00255,000.0018.4 %5.01,679.692,290.63-36.4 %0.0
สำนักข่าว18,076.7773,000.00-303.8 %0.05,594.532,473.3655.8 %5.0
รวม 977,041 885,286 9.39 % 14,860 5,955 59.92 %