กรมประชาสัมพันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประชาสัมพันธ์0.000.000.0 %0.00.00964.700.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย297,141.130.000.0 %0.01,313.600.000.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา9,908.980.000.0 %0.032.970.000.0 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย312,327.000.000.0 %0.01,679.690.000.0 %0.0
สำนักข่าว0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %