กรมควบคุมมลพิษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมมลพิษ203,475.02180,373.9511.4 %5.06,830.465,765.0215.6 %5.0
รวม 203,475 180,374 11.35 % 6,830 5,765 15.60 %