กรมป่าไม้
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป่าไม้ 342,948.63182,833.0046.7 %5.013,199.4811,648.2911.8 %5.0
รวม 342,949 182,833 46.69 % 13,199 11,648 11.75 %