กรมทรัพยากรธรณี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรธรณี 117,877.62122,748.00-4.1 %0.06,008.142,058.1965.7 %5.0
รวม 117,878 122,748 -4.13 % 6,008 2,058 65.74 %