กรมทรัพยากรธรณี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรธรณี 121,742.58122,748.00-0.8 %0.06,008.142,058.1965.7 %5.0
รวม 121,743 122,748 -0.83 % 6,008 2,058 65.74 %