กรมอุตุนิยมวิทยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอุตุนิยมวิทยา 408,294.41298,309.0026.9 %5.05,526.64762.7586.2 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม1,736.18852.0050.9 %5.067.9966.242.6 %1.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกสระแก้ว สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว1,755.40314.0082.1 %5.053.7247.8810.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี1,763.71844.0052.1 %5.082.9319.2676.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี (สอต.ทองผาภูมิ)1,771.14501.0071.7 %5.093.9118.3380.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี2,933.25599.0079.6 %5.065.9597.75-48.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา1,614.10414.0074.4 %5.062.12126.39-103.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี1,736.18522.0069.9 %5.049.730.9098.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (พัทยา)1,249.121,245.000.3 %0.524.301.0095.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (แหลมฉบัง)1,645.131.0099.9 %5.022.3220.488.2 %4.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี(สอต.เกาะสีชัง)1,218.16882.0027.6 %5.017.4130.00-72.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท2,892.426,254.90-116.3 %0.052.8859.64-12.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด3,368.72562.0083.3 %5.068.0664.605.1 %2.5
สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม1,693.46875.0048.3 %5.050.0990.52-80.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์2,009.35876.0056.4 %5.067.9771.75-5.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ (สกษ.ตากฟ้า)1,736.18235.0086.5 %5.034.6351.32-48.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี1,723.10266.3384.5 %5.038.4572.25-87.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี1,822.41382.0079.0 %5.051.5491.37-77.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี (สอท.กบินทร์บุรี)1,687.19447.0073.5 %5.043.2748.79-12.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา1,709.761,272.0025.6 %5.053.7965.26-21.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพลิ้ว1,533.441.0099.9 %5.061.4974.10-20.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง2,814.075,652.50-100.9 %0.054.831.0098.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี2,079.261,529.0026.5 %5.053.0863.60-19.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี1,681.55775.0053.9 %5.055.7677.88-39.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว (สอต.อรัญประเทศ)1,673.03966.0042.3 %5.069.2857.8616.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี2,254.99781.0065.4 %5.058.2138.4533.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี (สกษ.อู่ทอง)1,630.141.0099.9 %5.058.6464.29-9.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง 1,219.77196.0083.9 %5.041.8063.78-52.6 %0.0
รวม 459,246 325,555 29.11 % 6,981 2,247 67.81 %