สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน108,410.5342,695.7660.6 %5.05,223.35420.0992.0 %5.0
รวม 108,411 42,696 60.62 % 5,223 420 91.96 %