กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ101,200.5728,764.0071.6 %5.05,276.50744.5685.9 %5.0
รวม 101,201 28,764 71.58 % 5,277 745 85.89 %