กรมธุรกิจพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธุรกิจพลังงาน98,780.5526,114.0073.6 %5.05,554.781,883.4366.1 %5.0
รวม 98,781 26,114 73.56 % 5,555 1,883 66.09 %