สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน116,880.8960,000.0048.7 %5.05,564.16918.5583.5 %5.0
รวม 116,881 60,000 48.67 % 5,564 919 83.49 %