สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์188,620.84103,166.1345.3 %5.05,511.001,224.1577.8 %5.0
รวม 188,621 103,166 45.31 % 5,511 1,224 77.79 %