กรมการค้าภายใน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าภายใน173,801.91158,457.698.8 %4.06,980.543,800.5345.6 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี)ไม่ครบ6,180.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,880.36ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)9,308.725,891.0036.7 %5.0803.711,949.93-142.6 %0.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี )3,238.123,575.92-10.4 %0.0987.341,847.69-87.1 %0.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)ไม่ครบ6,183.99ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ421.80ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี3,050.271,303.5057.3 %5.0516.18335.3535.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-4 สระบุรี2,908.02967.0066.7 %5.0603.601,104.85-83.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1 - 6 กำแพงเพชร2,309.01704.0069.5 %5.0947.58905.374.5 %2.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลำปาง2,771.12852.0069.3 %5.0710.79596.3016.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์2,845.90646.0077.3 %5.0680.54789.49-16.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี2,841.13848.8370.1 %5.0732.661,373.09-87.4 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร2,818.37724.0074.3 %5.0719.441,340.45-86.3 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานี2,845.25631.0077.8 %5.0692.32533.1023.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์2,926.241,647.9043.7 %5.0842.992,448.43-190.4 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นครราชสีมา3,591.26223.0093.8 %5.0257.98932.90-261.6 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-7 ร้อยเอ็ด2,714.13563.0079.3 %5.0587.111,378.96-134.9 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-8 เลย2,600.45272.0089.5 %5.0638.45322.8549.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-2 ชุมพรไม่ครบ592.20ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ867.35ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-3 ภูเก็ต2,647.16625.0076.4 %5.0395.8457.5685.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา633.02962.00-52.0 %0.0666.761,710.00-156.5 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่2,510.70939.0062.6 %5.0193.42595.65-208.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-2 จันทบุรีไม่ครบ948.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ528.20ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 ปราจีนบุรี502.75689.00-37.0 %0.0176.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-3 แพร่2,387.72820.0065.7 %5.0145.97268.85-84.2 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-4 พิษณุโลก3,046.721,991.5034.6 %5.0745.82843.30-13.1 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดยะลาไม่ครบ922.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ798.00ประเมินไม่ได้0.0
รวม 232,298 183,333 0.00 % 18,849 23,135 0.00 %