กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 144,446.3490,929.0637.0 %5.05,573.54845.6984.8 %5.0
รวม 144,446 90,929 37.05 % 5,574 846 84.83 %