กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ206,070.09195,706.385.0 %2.56,549.061,571.8476.0 %5.0
รวม 206,070 195,706 5.03 % 6,549 1,572 76.00 %