สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย350,415.31221,624.0036.8 %5.012,742.985,428.6457.4 %5.0
รวม 350,415 221,624 36.75 % 12,743 5,429 57.40 %