กรมหม่อนไหม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมหม่อนไหม102,406.8211,634.5188.6 %5.05,163.94549.6889.4 %5.0
รวม 102,407 11,635 88.64 % 5,164 550 89.36 %