สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม167,438.91160,930.483.9 %1.56,552.182,340.3864.3 %5.0
รวม 167,439 160,930 3.89 % 6,552 2,340 64.28 %