สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม169,812.30160,930.485.2 %2.56,552.181,512.6076.9 %5.0
รวม 169,812 160,930 5.23 % 6,552 1,513 76.91 %