กรมคุมประพฤติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุมประพฤติ 954,476.8884,787.0091.1 %5.06,783.563,580.7047.2 %5.0
รวม 954,477 84,787 91.12 % 6,784 3,581 47.22 %