กรมคุมประพฤติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุมประพฤติ 954,476.8871,787.0092.5 %5.06,783.563,170.4853.3 %5.0
รวม 954,477 71,787 92.48 % 6,784 3,170 53.26 %