กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 103,774.1435,878.8965.4 %5.05,589.171,524.3572.7 %5.0
รวม 103,774 35,879 65.43 % 5,589 1,524 72.73 %