กรมบังคับคดี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบังคับคดี 294,410.75301,000.00-2.2 %0.09,378.695,869.0737.4 %5.0
รวม 294,411 301,000 -2.24 % 9,379 5,869 37.42 %