กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน0.000.000.0 %0.00.00824.870.0 %0.0
สพ.กรุงเทพ ฯ89,420.1135,194.0060.6 %5.01,447.731,329.028.2 %4.0
รวม 89,420 35,194 0.00 % 1,448 1,329 0.00 %