กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน134,901.0311,000.0091.8 %5.05,282.76824.8784.4 %5.0
สพ.กรุงเทพ ฯ89,420.1135,194.0060.6 %5.01,447.731,329.028.2 %4.0
รวม 224,321 46,194 79.41 % 6,730 2,154 68.00 %