กรมราชทัณฑ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมราชทัณฑ์ 151,118.08123,710.0018.1 %5.06,455.26964.7985.1 %5.0
ทสญ.ธนบุรี 30,999.0316,517.0046.7 %5.0575.48884.37-53.7 %0.0
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 237,745.20158,295.0033.4 %5.0558.771,047.52-87.5 %0.0
เรือนจำพิเศษธนบุรี 131,921.77148,407.00-12.5 %0.02,024.442,077.82-2.6 %0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง179,945.416,508.0096.4 %5.02,396.711,114.9153.5 %5.0
ทัณฑสถานหญิงกลาง109,881.2984,353.0023.2 %5.01,793.46562.9368.6 %5.0
เรือนจำกลางคลองเปรม140,551.52392,730.00-179.4 %0.02,286.38948.1558.5 %5.0
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร137,153.8985,012.0038.0 %5.02,806.463,812.25-35.8 %0.0
เรือนจำพิเศษมีนบุรี130,977.2474,088.0043.4 %5.01,461.81853.0941.6 %5.0
รวม 1,250,293 1,089,620 12.85 % 20,359 12,266 39.75 %