กรมสอบสวนคดีพิเศษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 465,796.88266,065.0042.9 %5.08,909.697,903.6311.3 %5.0
รวม 465,797 266,065 42.88 % 8,910 7,904 11.29 %