สำนักงานกิจการยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 100,359.3431,488.1868.6 %5.05,004.481,069.1778.6 %5.0
รวม 100,359 31,488 68.62 % 5,004 1,069 78.64 %