สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 52,606.7041,981.8820.2 %5.05,864.322,229.8162.0 %5.0
รวม 52,607 41,982 20.20 % 5,864 2,230 61.98 %