สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส.
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 163,734.52103,310.0036.9 %5.07,268.194,259.3041.4 %5.0
สำนักงาน ป.ป.ส. (บางรัก)4,868.822,402.0050.7 %5.0456.3828.5593.7 %5.0
สำนักงานปปส. (ทุ่งสองห้อง)19,221.7450,000.00-160.1 %0.06,843.094,943.4327.8 %5.0
รวม 187,825 155,712 17.10 % 14,568 9,231 36.63 %