สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน226,655.70197,152.0013.0 %5.06,105.071,499.4575.4 %5.0
รวม 226,656 197,152 13.02 % 6,105 1,499 75.44 %