กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน264,891.06148,797.0043.8 %5.06,236.39578.0090.7 %5.0
รวม 264,891 148,797 43.83 % 6,236 578 90.73 %