สำนักงานประกันสังคม(สปส.)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)221,623.33156,434.0029.4 %5.07,993.583,914.7151.0 %5.0
รวม 221,623 156,434 29.41 % 7,994 3,915 51.03 %