สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม338,921.13235,000.0030.7 %5.05,704.862,128.0862.7 %5.0
รวม 338,921 235,000 30.66 % 5,705 2,128 62.70 %