กรมการศาสนา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการศาสนา 90,576.5227,120.0070.1 %5.04,954.461,740.5764.9 %5.0
รวม 90,577 27,120 70.06 % 4,954 1,741 64.87 %