กรมศิลปากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมศิลปากร 120,964.9351,776.0057.2 %5.05,123.301,378.5073.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน8,844.851,861.6079.0 %5.0464.8479.2682.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส5,350.04141.0097.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก10,755.799,543.0011.3 %5.0435.12351.0019.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร9,810.269,177.006.5 %3.0952.30175.2281.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น15,291.5512,716.0016.8 %5.03,412.8152.0698.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม13,021.033,364.0074.2 %5.0473.0570.8985.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา20,804.427,977.8461.7 %5.0669.30259.2061.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี8,603.361,079.0087.5 %5.0294.141,094.03-271.9 %0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร10,111.025,416.0046.4 %5.0582.37149.6774.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่14,823.8118,440.00-24.4 %0.02,193.8361.4397.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา7,321.081,335.0081.8 %5.01,159.5345.1396.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง13,586.933,722.9172.6 %5.0462.1731.9193.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช10,883.448,520.0021.7 %5.0827.0633.0596.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน14,575.051,178.5091.9 %5.0938.20123.8086.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า8,340.211,684.0079.8 %5.01,239.53102.3791.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง20,252.6321,074.00-4.1 %0.01,328.65351.5873.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี9,552.721,791.0081.3 %5.0318.32182.4142.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร38,102.9691,394.00-139.9 %0.01,354.08134.0090.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี31,993.649,918.1269.0 %5.0952.28714.7824.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์9,592.153,418.0064.4 %5.0285.5137.5086.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0718.6234.2695.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี9,318.015,500.0041.0 %5.0561.412.8599.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย16,405.413,573.7478.2 %5.0647.01159.8575.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์6,159.71673.0089.1 %5.01,230.1266.5094.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด11,461.777,644.0033.3 %5.01,987.75140.9892.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี11,012.813,130.0071.6 %5.0408.0457.0086.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง16,671.1827,351.01-64.1 %0.02,958.49297.2790.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี9,602.042,312.0075.9 %5.0243.299.0096.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา 11,832.922,438.0079.4 %5.0367.08131.5164.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล6,414.422,501.2461.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์24,136.8410,305.0057.3 %5.02,602.66226.6591.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี11,219.9915,270.00-36.1 %0.0430.34232.6145.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์11,356.584,503.1960.3 %5.01,230.23321.8473.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย10,138.565,223.9348.5 %5.0441.4532.7292.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป14,616.5624,413.00-67.0 %0.028,731.0157.0099.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี8,476.05496.0094.1 %5.0284.0497.8465.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี11,386.314,305.4262.2 %5.02,620.24121.5095.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง14,403.249,563.2033.6 %5.0864.45210.0075.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก11,952.352,475.4079.3 %5.0856.22179.2879.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย สุพรรณบุรี7,685.661,751.1477.2 %5.0196.8027.6286.0 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี11,298.9436,629.60-224.2 %0.0550.23189.0965.6 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา8,172.805,760.0029.5 %5.01,295.531.0099.9 %5.0
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 217,423.3313,116.00-76.7 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์8,084.431,684.2279.2 %5.0709.3337.1194.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี8,133.13820.0089.9 %5.05,358.9959.2298.9 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี6,846.402,386.2965.1 %5.0614.870.9599.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช19,413.4448,480.00-149.7 %0.0722.60216.0070.1 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่6,041.354,860.9119.5 %5.0167.6453.8567.9 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง7,530.086,325.0016.0 %5.01,125.612.8599.7 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ยะลา8,541.982,126.0075.1 %5.0790.69210.0173.4 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา8,374.753,888.0053.6 %5.0646.0831.5595.1 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา7,461.181,236.3983.4 %5.0305.0437.2987.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี6,283.561,902.5069.7 %5.09,459.281.00100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา 3,235.311,896.0041.4 %5.056,559.3199.8499.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ7,003.991,000.0085.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ 4,274.243,884.409.1 %4.518,648.81226.6898.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา6,952.764,227.8039.2 %5.010,748.19219.9298.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง2,641.763,737.00-41.5 %0.017,096.7163.8499.6 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม5,160.132,437.0052.8 %5.019,178.5575.8999.6 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา3,223.392,400.0025.5 %5.08,694.6017.5399.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติชลบุรี 7,759.101,471.8681.0 %5.0386.9837.7690.2 %5.0
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช3,363.673,396.19-1.0 %0.034,556.390.95100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี9,014.757,213.0020.0 %5.01,252.4463.1695.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี4,356.378,960.00-105.7 %0.023,432.4177.3399.7 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่4,754.8311,459.09-141.0 %0.0622.571.0099.8 %5.0
รวม 802,178 580,254 27.67 % 283,769 9,558 96.63 %