กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม259,459.4546,000.0082.3 %5.016,613.801,158.5693.0 %5.0
รวม 259,459 46,000 82.27 % 16,614 1,159 93.03 %