สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ135,634.70150,000.00-10.6 %0.06,120.70575.8590.6 %5.0
รวม 135,635 150,000 -10.59 % 6,121 576 90.59 %